Eesnäärmevähi riskitest

4Kscore test hindab agressiivse eesnäärmevähi riski enne eesnäärme biopsiat ning võimaldab seeläbi leida üles need patsiendid, kelle risk on madal ning kellele ei pea biopsiat tegema. Lisaks annab test informatsiooni vähi siirete tekkimise tõenäosuse kohta 15 aasta perspektiivis.

Hetkel eesnäärmeprobleemide määramiseks kasutatav PSA test ei ole piisavalt spetsiifiline, et eristada vähki teistest eesnäärmega seotud probleemidest, mis samuti PSA taset tõstavad. Seetõttu tehakse tihtipeale biopsiaid meestele, kellel tegelikult selle jaoks vajadus puudub. Biopsiaga, nagu kõigi invasiivsete protseduuridega, kaasneb võimalus tüsistusteks, milleks võivad olla nii veritsus kui ka infektsioonid.

4Kscore testi tulemuseks on riskihinnang, mis aitab uroloogil otsustada, kas jätkata madala riski korral patsiendi seisundi jälgimisega või tuleb kõrge riski korral teha kinnitav eesnäärme biopsia. Rakendusuuringute käigus leiti, et kasutades 4Kscore testi, on võimalik ära jätta kuni pooled hetkel tehtavatest biopsiatest.

Enne testi tegemist hindab arst patsiendi seisukorda ning otsustab, kas 4kscore testi läbiviimine on võimalik. Kui patsient vastab nõutud tingimustele, võetakse vereproov, mis saadetakse analüüsimiseks Ameerika Ühendriikidesse. Analüüsi käigus mõõdetakse verest 4 biomarkeri taset (tPSA, fPSA, iPSA ja hK2) ning saadud tulemused lisatakse koos vanuse ja palpeerimise tulemusega vastavasse algoritmi. Vastuseks saadakse protsentuaalne riskitase agressiivse eesnäärmevähi leidmiseks biopsia käigus.

4Kscore testi tundlikkus võimaldab patsiendi seisundit hinnata ka ilma rektaalse läbivaatuseta ning annab riskihinnangu juba varakult, kui palpeerimise käigus muutusi tuvastada pole võimalik.

4Kscore testi on soovitav teha meestele:

– kes on 40- kuni 80-aastased

– kellel ei ole varasemat eesnäärmevähi diagnoosi

– kes ei ole viimase 6 kuu jooksul tarvitanud 5α-reduktaasi inhibiitoreid

– kellele ei ole viimase 6 kuu jooksul tehtud eesnäärmebiopsiat

– kellele ei ole viimase 96 tunni jooksul tehtud eesnäärme palpeerimist ega teisi invasiivseid uroloogilisi protseduure

4kscore test